آمار تصویری که جهان را تکان داد - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

تصویری که جهان را تکان داد

تصویری از پسر 10 ساله ای که عکس زمان جنینی اش دنیا را تکان داد


این عکس در 19 آگوست سال 1999 توسط مایکل کلنسی عکاس مجله یو.اس .تودی گرفته شده است.

py2inn5wsjcfngtw2q6p.jpgجنینی که در این عکس دست جراح را در دست خود گرفته جنینی است که دچار بیماری مادر زادی اسپینا بیفیدا
(spina bifida) (بیرون زدگی نخاع به علت بسته نشدن کانال نخاعی)بوده است.


در صورتی که حاملگی و رشد جنین به همین شکل ادامه می یافت در ماه های آتی احتمال مرگ و یا فلج جنینی بسیار بالا بود و برا یاولین بار در تاریخ پزشکی قرار شد این جنین در هفته 21 برداری در داخل رحم مادر توسط جراح تحت عمل قرار گیرد.
نام این کودک ساموئل و نام جراح دکتر جوزف برونر (Dr.Joseph Bronner )است این عمل در مرکز دانشگاهی NASHVILLE`S VANDER BUILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER انجام شد.این عکس بارها در اینتر نت انتشار یافت بودون آنکه داستان واقعی آن در جایی ذکر گردد و هر چه انتشار یافت


بیشتر به افسانه و تخیلات گویندگان ارتباط داشت.lkqidtud594xl7dqgu3.jpgبعد از عمل این جنین (ساموئل فعلی ) دست خود را از داخل رحم خارج کرد و انگشت جراح را در دست گرفت و


با قدرت فشرد به شکلی که دکتر در تن خود ارتعاش و مورموری احساس کرد.


در این لحظه عکاس یو.اس.تودی که برای ثبت تاریخ اولین جراحی داخل رحم در محل حاضر بود تصویری را شکار


کرد که افکار عمومی جهان تحت تاثیر قرار گرفت.


عکاس می گوید من در کنار ی ایستاده بودم و به رحم مادر نگاه می کردم که ناگهان لرزش رحم را دیدم و خواستم


از آن عکس بگیرم که ناگهان یک دست از داخل آن خارج شد و دست جراح را فشرد .من عکس خود را گرفته بودم


واین حادثه آنقدر سریع و ناگهانی بود که پرستار پشت سر من فریاد کشید وای چه اتفاقی افتاده است.


این عکس به سرعت در فاکس نیوز و سراسر جهان ارتباطات انتشار یافت .


هیچکس هرگز نخواهد فهمید که این یه اتفاق بود یا یک تشکر واقعی.

o1rc8h06gmo9sudzhbl.jpg

این پسر 10 ساله همان جنینی است که از جراحش تشکر کرد.

کسب درآمد
کا دی آپلود