اینجا همه چیز درهمه

آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی بافت پایه بلند

Double crochet

نخ را دور قلاب می پیچیم

۲ قلاب را داخل اولین دانه کرده (دانه ای که میل در آن است شمرده نمی شود)

Insert hook into 2nd ch from hook.loop on hook does NOT count as a chain

۳ نخ را مجدد دور قلاب می پیچیم و از دانه ای که قلاب در آن است بیرون می آوریم

Yarn over

۴ نخ را دور قلاب پیچیده        three loops on hook

۵  از دو دانه اول خارج می کنیم

Yarn over and draw through first and second loops on hook

۶  نخ را دور قلاب پیچیده

۷ از دو دانه باقی مانده خارج می کنیم

Draw yarn through both loops on hook

آموزش بافت جودانه

بافت جودانه :

در این بافت هم پشت و روی بافت ما یکی هستش .

جودانه تکی :

رج  اول : یک دانه از زیر + یک دانه از رو + …. تا انتهای بافت .

رج دوم : بر عکس کشبافت که دانه ها را همونطور که دیدیم میبافیم در اینجا برعکس میبافیم یعنی دانه زیر را رو و دانه رو را زیر میبافیم تا انتهای رج .

درتمام طول بافت رج دوم تکرار میشود .

روی بافت

 

پشت بافت

 

روش دیگر جودانه تکی :

رج اول : یک دانه از زیر + یک دانه از رو + …. تا انتهای بافت .

رج دوم : دانه ها را همانطور که در بافت هست میبافیم یعنی دانه زیر از زیر و دانه رو از رو .

رج سوم : بر عکس رج اول یعنی دانه های زیر از رو و دانه های رو از زیر بافته میشود .

رج چهارم : مانند رج دوم یعنی دانه ها را همانطور که میبینیم میبافیم .

در تمام طول بافت این کار را تکرار میکنیم یعنی هر دو رج یکبار جای بافت ما عوض میشود .

روی بافت

 

پشت بافت

 

جودانه دوتایی :

رج اول : دو دانه از زیر + دو دانه از رو + …. تا انتهای بافت .

رج دوم : دانه ها را همانطور که هست میبافیم یعنی زیرها از زیر و روها از رو .

رج سوم : بر عکس رج اول دودانه از زیر از رو بافته میشود و دو دانه رو از زیر تا انتهای بافت .

رج چهارم : مانند رج دوم بافت را همانطور که میبینیم میبافیم .

این کار در تمام طول بافت تکرار میشود یعنی هر دو رج یکبار جای دانه های ما عوض میشود .

روی بافت

 

پشت بافت

مطالب مرتبط


روش بافتن از رو

آموزش بافت ساده

بافت ساده :

شامل بافت زیر و رو میشود که اکثرا پایه خیلی از بافتهای ما دانه زیر و رو هستش .

در بافت زیر همونطور که در عکس زیر می بینین میل به زیر دانه سمت چپمون میره و بافته میشه .

در بافت رو باز همونطور که در عکس پیداست میل به روی دانه سمت چپمون میره و بافته میشه .

بافت زیر

بافت رو

آموزش بافت موتیف

موتیف

۱- چهار زنجیره بزنید

۲ زنجیره ها را گرد کنید و یک بخیه یا بافت شلال بزنید مانند شکل زیر قلاب را در اولین زنجیره ببرید

۳ قلاب را دور نخ بپیچید و از هر دو زنجیره بیرون بیاورید

۴- ۳ زنجیره بزنید

۵ نخ را دور قلاب بیندازید

۶ قلاب را داخل حلق ایجاد شده توسط زنجیره هایتان ببرید

۷ نخ را دور قلاب بیندازید

۸ از زنجیره اول که قلاب در آن است خارج کنید اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

۹ نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۱۰ اکنون ۲ زنجیره در قلاب دارید

۱۱ نخ را دور قلاب بیندازید واز دو دانه خارج کنید

۱۲ده عدد پایه بلند دیگر بزنید که در مجموع می شود یازده پایه بلند

۱۳ آخرین بافت را به زنجیره سوم از سه زنجیره ای که در ابتدای کار زدید با بخیه متصل کنید

۱۴ قسمت اولیه موتیف آماده است

۱۵ با نخ رنگ جدید کار را شروع کنید. قلاب را دور نخ بپیچید

۱۶  در اولین دانه وارد کنید نخ را دور قلاب بپیچید و بیرون بیاورید

۱۷ اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید. نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۱۸  اکنون ۲ زنجیره دارید

۱۹ نخ را دور قلاب بیندازید

۲۰  در دانه بعدی وارد کنید و نخ را دور قلاب بیندازید و خارج کنید

۲۱  اکنون ۴ زنجیره در قلاب دارید

۲۲نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۲۳  اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

۲۴ نخ را دور قلاب بیندازید و از ۳ زنجیره خارج کنید

۲۵  این کار را ۱۱ بار یعنی به تعداد دانه هایی که بافته اید انجام دهید. دانه آخر را به دانه اول بخیه بزنید.موتیف قسمت دوم

آموزش موتیف قسمت سوم و چهارم و پنجم

قسمت یک این  قسمت

۱ رنگ نخ را عوض میکنیم و ۳ زنجیره می زنیم

۲  در فاصله هایی که از رج قبل توسط بافت ایجاد شده (بعد از هر دو پایه یک فاصله است)قلاب را داخل برده و ۳ پایه بلند می زنیم. بعد از هر ۳ پایه بلند یک زنجیره می زنیم

۳  به تعداد فاصله های ایجاد شده اینکار را انجام می دهیم و در نهایت دانه آخر را به سومین دانه از زنجیره هایی که در ابتدا زدیم بخیه می زنیم

۴ رنگ نخ را عوض می کنیم قلاب را در اولین فاصله ای که بعد از هر ۳ بافت ایجاد شده داخل میکنیم نخ را دور قلاب انداخته و بیرون می آوریم

۵ از هر دو دانه خارج میکنیم (بافت پایه کوتاه)

۶ سه عدد زنجیره می زنیم

۷ و مجددا در اولین فاصله بین ۳ بافت قلاب را داخل میکنیم

۸  نخ را دور قلاب انداخته و بیرون می آوریم.

۹ یک بافت پایه کوتاه می زنیم یعنی نخ را دور قلاب پیچیده و از هر دو زنجیره بیرون می کشیم

۱۰ این کار را تا انتها انجام می دهیم

۱۱ -سه عدد زنجیره می زنیم

۱۲ -در ردیف های ۳ تایی از زنجیره ها که در رج قبل بافتیم ۲ پایه بلند می بافیم

۱۳ -دو زنجیره می زنیم

۱۴ در خانه زنجیره سه تایی بعدی ۳ پایه بلند می زنیم یک زنجیره می زنیم و در خانه بعدی ۳ پایه بلند ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند می زنیم. این کار را تا انتها تکرار می کنیم. یعنی  ۳ پایه بلند ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند یک زنجیره در خانه بعدی ۳ پایه بلند

۱۵ -در صورتی که بخواهیم موتیف ها را به هم متصل کنیم در جایی که دو زنجیره می زدیم یک زنجیره می زنیم و زنجیره دوم را دور لبه برآمده از موتیف دیگر می زنیم

۱۶ و بافت را ادامه می دهیم.

 آموزش تصویری سر انداختن بافتنی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)