آمار ابراهیــم پاشا مانعِ قتلِ عامِ مردمِ تبریز شده بود ! - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

ابراهیــم پاشا مانعِ قتلِ عامِ مردمِ تبریز شده بود !

 ابراهیــم پاشا مانعِ قتلِ عامِ مردمِ تبریز شده بود !
آیا مجازات مرگ حق ابراهیم پاشا بود ؟ نظر شما چیست؟

تقریبا در اکثر قسمتهای  سریال حریم سلطان به دفعات شاهد جدل ها و رویارویی های ابراهیم پاشا و خرم سلطان بوده ایم. 
ولی با وجود همه دشمنی که ابراهیم پاشا با خرم سلطان داشت، وفاداری اش به سلطان سلیمان و سیاستی که خاصه او بود مانع از آن می شد که وی اقدامی جدی در جهت از میان برداشتن خرم سلطان، به عمل آورد. حتی در برخی اوغات علی رغم سیاست خصمانه تری که خرم سلطان در قبال او داشت و کینه ورزی های آشکار و پنهانش، از وی و شاهزاده هایش حمایت کرد، هیچگاه از او پیش سلطان سلیمان بد نگفت و بارها او را از تهمت و تبعید تبرئه کرد.
ولی سرانجام در جنگ بین این دو، خرم پیروز می شود و دستور قتل وی، با وجود تمام خدماتی که به پادشاه کرده بود، توسط سلطان سلیمان صادر شده و به اجرا در می آید.

بنظر شما آیا کشته شدن بدستور سلطان، حق ابراهیم پاشا بود؟

آیا مجازات مرگ حق ابراهیم پاشا بود ؟ نظر شما چیست؟

تقریبا در اکثر قسمتهای سریال حریم سلطان به دفعات شاهد جدل ها و رویارویی های ابراهیم پاشا و خرم سلطان بوده ایم. 
ولی با وجود همه دشمنی که ابراهیم پاشا با خرم سلطان داشت، وفاداری اش به سلطان سلیمان و سیاستی که خاصه او بود مانع از آن می شد که وی اقدامی جدی در جهت از میان برداشتن خرم سلطان، به عمل آورد. حتی در برخی اوغات علی رغم سیاست خصمانه تری که خرم سلطان در قبال او داشت و کینه ورزی های آشکار و پنهانش، از وی و شاهزاده هایش حمایت کرد، هیچگاه از او پیش سلطان سلیمان بد نگفت و بارها او را از تهمت و تبعید تبرئه کرد.
ولی سرانجام در جنگ بین این دو، خرم پیروز می شود و دستور قتل وی، با وجود تمام خدماتی که به پادشاه کرده بود، توسط سلطان سلیمان صادر شده و به اجرا در می آید.

بنظر شما آیا کشته شدن بدستور سلطان، حق ابراهیم پاشا بود؟
کسب درآمد
کا دی آپلود