آمار آخرین عکس تیم کوهنوردی - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

آخرین عکس تیم کوهنوردی

این عکس را اسکات پوری، کوهنورد آمریکایی که چند هفته آخر با بچه‌ها بوده، در وبلاگش گذاشته. این اتوبوسی است که با آن از اسلام‌آباد تا پای کوه رفته‌اند.
او که به دوربین نگاه می‌کند، اگر اشتباه نکنم، مجتبی جراحی است و او که سمت راست تصویر، با دستبند سبز، مشغول گپ زدن است، آیدین بزرگی. پویا کیوان هم قاعدتا جلوتر مشغول حرف زدن با کوهنوردی دیگر یا راننده اتوبوس است.
این نگاه مجتبی جراحی دوستانش را تا سال‌ها درگیر می‌کند.

بهمن دارالشفائی

#iranianclimbers   #broadpeak

این عکس را اسکات پوری، کوهنورد آمریکایی که چند هفته آخر با بچه‌ها بوده، در وبلاگش گذاشته. این اتوبوسی است که با آن از اسلام‌آباد تا پای کوه رفته‌اند.
او که به دوربین نگاه می‌کند، اگر اشتباه نکنم، مجتبی جراحی است و او که سمت راست تصویر، با دستبند سبز، مشغول گپ زدن است، آیدین بزرگی. پویا کیوان هم قاعدتا جلوتر مشغول حرف زدن با کوهنوردی دیگر یا راننده اتوبوس است.
این نگاه مجتبی جراحی دوستانش را تا سال‌ها درگیر می‌کند.

بهمن دارالشفائی
کسب درآمد
کا دی آپلود