آمار طرح 8 - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

طرح 8

پایان نامه مکانیک تولید میلگردهای ساختمانی

چکیده: رشد صنعت آهن در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش مهمی را داراست، بدین منظور تولید محصولات سالم بدون عیب و مرغوبتر با خواص بهتر از اهداف اقتصادی هر کشوری که صاحب صنعت فولاد است می باشد. در این پروژه بدلیل مطالب مرتبط بالا سعی شده به تمامی آنها اشاره و در مطالب حساس توضیحات کافی و جامع در اختیار گذارده شود. بحث روشهای تولید میلگرد را باید با نورد شروع کنیم چرا که تحقیقات نشان می دهد که عمده ترین و رایج ترین روش تولید میلگرد بوده و مرقون به صرفه ترین نیز می باشد که این باعث می شود پروژه در اطراف این مطلب به هدف خود که روشهای تولید میلگرد می باشد دست پیدا کند. میلگردها در انواع پروفیل ها تولید می شود که تمایز آنها با یکدیگر سطح مقطع، قطر و آجدار بودن یا نبودن می باشد. طبق تحقیقات بدست آمده نورد میلگرد به دو صورت رفت و برگشتی (روش قدیمی) وپیوسته صورت می گیرد که با توجه به قدیمی بودن روش نورد رفت و برگشتی بیشتر شرکت های خصوصی هنوز از این روش برای تولید میلگرد استفاده می کنند. تفاوت بین این دو روش 1- تعداد قفسه ها 2- نحوه قرار گیری دستگاهها 3- سرعت تولید-4 کیفیت محصول می باشد که تغییر قطر در روش قدیمی در یک قفسه که دارای چند راهنمای متفاوت با نحوه کار متفاوت می باشند صورت می گیرد ولی در روش پیوسته تغییر قطر در چند قفسه که به صورت متوالی و پیوسته نسبت به هم قرار گرفته اند صورت می گیرد. لازم به ذکر است سرعت فرآیند تولید میلگرد با توجه به قسمت آجزنی محاسبه می گردد و این سرعت در روش رفت و برگشت 17 متر بر ثانیه بوده و در روش پیوسته سرعت فرایند به 30 متر بر ثانیه می رسد . به دلیل جدیدتر بودن روش پیوسته بیشتر به این موضوع می رسیم. عیوب مختلفی ممکن است در شمشها ایجاد شود به همین دلیل فصل دوم به بررسی کوره های پیش گرم و فرایند گرمایش مجدد اختصاص داده شده است. در فصل اول و سوم عیوبی که فرایند نورد ایجاد می شود مورد بررسی قرار گرفته و تجهیزات لازم و استانداردهای موجود در تولید میلگرد را توضیح داده می شود و در آخر در فصل چهارم مطالبی در مورد کیفیت و خواص محصولات نوردی ارائه می شود.و در فصل آخر قالب های اکستروژن طراحی شده در نرم افزار سالید ورک آورده شده است .

فهرست:

 • صفحه عنوان
 • پیشگفتار
 • تقدیم نامه
 • فهرست مطالب
 • فهرست تصاویر
 • فهرست جداول
 • چکیده
 • فصل اول: تجهیزات نورد
 • مقدمه
 • کوره پیش گرم
 • ساختمان کوره پیش گرم
 • کالیبر
 • غلتک
 • قفسه
 • ابزار برش
 • بستر خنک کننده
 • ماشین صافکاری
 • نورد} تجهیزات کارگاهی لازم برای نورد میلگرد، مقاطع چهار گوش{
 • نورد} تجهیزات کارگاهی لازم برای تولیدمقاطع متوسطتیر آهن،نبشی،ناودانی{
 • نورد} تجهیزات کارگاهی در تولید مقاطع سنگین {
 • نورد} تجهیزات کارگاههای مونو بلوک(تولید میلگرد کلافی ساده و آجدار{
 • بخش دوم: نورد پروفیل های معمولی میلگردها و مفتولها
 • مقدمه
 • گرم کردن قلمه ها
 • شرح دستگاههای نورد
 • بخشهای نورد
 • معایب بوجود آمده در پروفیلها
 • بخش سوم: ویژگیها و روشهای آزمون)میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن(
 • مقدمه
 • طبقه بندی و علایم
 • تعاریف
 • ویژگیها
 • نمونه برداری
 • روش های آزمون
 • بازرسی و آزمون مجدد و ارزیابی نتایج
 • بسته بندی
 • نشانه گذاری
 • گواهینامه فنی
 • ضریب تبدیل آزمون کشش
 • فصل دوم: بررسی فرایند گرمایش مجدد در کوره های پیش گرم
 • بخش اول: بررسی فرآیند
 • مقدمه
 • سوخت های مورد استفاده در کوره های پیش گرم نورد
 • پدیده احتراق در کوره های پیشگرم
 • انتقال حرارت در داخل کوره
 • درجه حرارت مجاز در موقع حرارت دادن شمش در کوره
 • اصول مربوط به گرم کردن شمش
 • عیوب ناشی از یکنواختی در توضیح درجه حرارت و رژیم گرمایی شمش
 • اثر اکسیداسیون و دکربوره شدن در مرغوبیت محصولات
 • دکربوره شدن شمش
 • سوختن فولاد
 • بخش دوم: اصول تئوری نورد
 • مقدمه
 • منطقه تغییر شکل و پارامترهای تعیین کننده آن
 • شرایط لازم برای نورد یک قطعه
 • بخش جانبی یا تعویض و عوامل آن
 • ماهیت و نحوه جابجا شدن فلز به طرف جلو
 • انواع تغییر شکل غیر یکنواخت در نورد و علل ایجاد آنها
 • بخش سوم: هندسه ناحیه تغییر شکل
 • مقدمه
 • ناهمگنی
 • عیوب داخلی
 • تنشهای پسماند
 • بخش چهارم: بررسی عیوب داخلی و سطحی در فرآیند نورد
 • مقدمه
 • انواع عیوب نورد که در اثر محدودیت کار پذیری ایجاد می شود
 • عیوب نوردی ایجاد شده در اثر هماهنگی ها در جهت ضخامت
 • فصل سوم: بررسی عیوب ابعادی در فرآورده های نوردی
 • مقدمه
 • انواع عیوب در محصولات نوردی با مقطع گرد
 • انواع مختلف عیب در مقطع چهارگوش
 • عیوب مختلف در پروفیلهای نبشی
 • انواع عیوب مربوط به پروفیل تیر آهن
 • انواع عیوب در پروفیل ناودانی
 • انواع عیوب در پروفیل ریل
 • انواع عیوب در پروفیل های چهار گوش
 • کالیبراسیون صحیح
 • تنظیم و رگلاژ صحیح نورد
 • نصب صحیح آرماتورها) هادی ها (
 • تاثیر ساختار جعبه های هادی ها و خود هادی ها
 • جعبه های رولیکی) غلتکی (
 • تنظیم رگلاژ نورد
 • پایداری در امر تنظیم نورد
 • گرم کردن فلز
 • کار با غلتک های کمی سائیده شده
 • زائده ها یا لبه ها
 • انواع و علل خمیدگی
 • خمیدگی قوسی شکل راست تسمه های با محصولات نوردی
 • پیچش محصولات نوردی) تاب برداشتن محصولات نوردی (
 • انحنا یا خمیدگی غیر صاف)غیر تخت( تسمه ها در طول
 • علل خمیدگی ها و انحناء های غیر صاف در تمسه ها یا محصولات نوردی
 • اقدامات لازم جهت جلوگیری از خمیدگی های طولی محصولات نوردی
 • بخش دوم: کیفیت و خواص مکانیکی محصولات نوردی
 • مقدمه
 • ترکیب شیمیایی، جدایش، عاری بودن از ناخالصی
 • ابعاد و شکل محصول
 • خواص مکانیکی
 • کیفیت سطحی
 • فصل چهارم: بررسی تعدادی از عیوب ایجاد شده در محصولات نوردی
 • مقدمه
 • پارگی
 • پارگی برش قیچی
 • پریودی
 • پلیسه
 • تاخوردگی)زاکات (
 • ترک
 • سیبیل دار شدن
 • سوار شدن پروفیل بر روی هم
 • کندگی
 • کندگی
 • کندگی فلز
 • ناخالصی های غیر فلزی
 • نتیجه گیری
 • پیوست
 • منابع
 • چکیده (به انگلیسی)
 • عنوان (به انگلیسی)
 • فهرست تصاویر
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 163


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


آزمایش کد گذاری مقاومت ها به کمک رنگ ها

چکیده: هدف این مقاله اندازه گیری مقدار اهم مقاومت توسط اهم متر دیجیتالی و نیز با استفاده از کدهای رنگی آن ها و مقایسه نتایج اندازه گیری با مقدار تئوری (حقیقی) است. این آزمایش را با راهنمایی های استاد گرامیم خانم ظریفیان انجام دادم ، نتایج آزمایش را میتوانید در مقاله ملاحظه بفرمائید.

فهرست ها:

 • هدف
 • مقاومت الکترونیکی
 • تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
 • تاثیر طول هادی بر مقاونت الکتریکی
 • تغییرات مقاومت به طول سیم
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارسری
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار موازی
 • کاربرد مقاومت های الکتریکی
 • انواع مقاومت ها
 • طبقه بندی مقاومت های از نظر نوع کار
 • نحوه تعیین مقدار مقاومت ها از روی کد رنگی
 • جدول کدگذاری مقاومت های رنگی
 • اجرای آزمایش
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 6


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پروژه تلفن اینترنتی VOIP

چکیده: امروزه انتقال تماس، کنفرانس های تلفنی، نمایشگر شماره تلفنی و ... همه و همه سرویس هائی هستند که از سوی مراکز مخابراتی و بر پایه شبکه های مخابراتی ارائه می شوند. با وجود این، هنوز مشکلات حل نشده بسیاری در شبکه های مخابراتی موجود است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. مواردی نظیر هزینه بالای نگهداری این شبکه ها، ارائه دشوار سرویس های جدید، هزینه بالای نصب و راه اندازی و گسترش شبکه های مخابراتی و ناتوانی در ارائه خدمات خاص از این مشکلات هستند. با مطرح شدن شبکه های کامپیوتری (به خصوص اینترنت) و امکان برقراری ارتباط به صورت سوئیچ ارسال داده بر روی این شبکه ها به صورت جدی (Packet Switching) بین بسته های داده مطرح شد که در تمامی موارد موفقی تآمیز بود. اگر زمانی دستگاه های نمابر و تلکس بر روی شبکه های مخابراتی سنتی، متن و تصویر را از جائی به جای دیگر منتقل می کردند، امروزه پست الکترونیکی و پیام های بین کامپیوتری این جایگاه را به دست آورده اند، به نحوی که صورت قدیمی ارسال اطلاعات را تحت شعاع خود قرار داده اند.

فهرست مطالب:

 • فصل اول
 • تلفن اینترنتی voip چیست
 • انواع مکالمات با استفاده ازصدا روی پروتکل اینترنت
 • تاریخچهVoIP
 • فصل دوم
 • مروری بر منابع
 • Unified Communication چیست؟
 • مدیریت تماس ها
 • چهار گروه اصلی Call Control
 • Voice Presence
 • Voice Fax Server
 • محیط کاری تصویری
 • Video TelePresence
 • Voice Collaboration
 • Voice Mobility
 • Voice Contact Center
 • Voice Gateway
 • فصل سوم
 • طراحی و پیاده سازی مرکز تلفن مبتنی بر پروتکل اینترنت
 • مقدمه
 • علت انتخاب روش پیاده سازی توسط سیسکو
 • مراحل پیاده سازی مرکز تلفن
 • فصل چهارم
 • امنیت در voip
 • مقدمه
 • لزوم امنیت در voip
 • آسیب پذیری پروتکل های VOIP
 • حملات مطرح در VOIP
 • ارائه راهکارهایی امنیتی برای VOIP
 • روش های پیشنهادی جهت ایمن سازی شبکه برای بکارگیری VOIP
 • فصل پنجم
 • نتایج و جمع بندی
 • تماس بین بستر یکسان IP
 • تماس بین بستر یکسان آنالوگ
 • تماس بین یک بستر IP و یک بستر آنالوگ
 • تماس از طریق سافت فون و پروتکل SIP
 • برقراری تماس طرفه تصویری
 • راه اندازی صندوق پستی صوتی
 • انتقال خطوط
 • جمع بندی
 • مراکز کوچک
 • مراکز متوسط و سیستم های اختصاصی
 • مراکز بزرگ
 • فهرست منابع مورد استفاده
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 61


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


مقاله به همراه ترجمه و فایل پاورپوینت Shear Capacity of Reinforced Concrete Beam with Different Cross Section Types of Lateral Reinforcement on Minimum Ratio

تعیین ظرفیت برشی یک تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت و آرماتور جانبی

چکیده: هدف از این پژوهش تعیین ظرفیت برشی یک تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت و آرماتور جانبی است. نمونه های مورد استفاده در این پژوهش از یک تیر بتن مسلح با پهنای mm 100 و ارتفاع mm 150 و (f_c ) ́=18 MPa ساخته شده اند. این تیر دارای یک آرماتور تنشی 2#2 در ته تیر و یک آرماتور 2#2 در وجه فوقانی تیر است تا وضعیت آرماتور برشی حفظ شود. آرماتور برشی با mm 4ϕ آرماتور فولادی فراهم شده که به فاصله mm 200-150 از هم در میانه تیر قرار دارند. این آرماتور برشی نسبت حداقل محدودیتی که در ACI 318-08 مشخص شده را رعایت می کند. نتایج آزمون حاکی از آن بودند که ظرفیت برشی هیچ تفاوت معناداری در سطح مقطع های متفاوت آرماتور برشی ندارد. اما خاموت های باز را می توان به عنوان راه حل عملی در زمینه ساخت و ساز مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی: تیر، بتن مسلح، آرماتوربرشی، پیچش، آرماتورتنشی

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش + PPTX (پاورپوینت) + PDF تعداد صفحات: 12 + 23 + 10


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

چکیده: امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

فهرست مطالب:

 • « فصل اول »
 • تعاریف و مفاهیم
 • مقدمه
 • آغاز زندگی اجتماعی کودک
 • مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید
 • جامعه پذیری
 • عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
 • عوامل دیگر
 • هدفهای جامعه پذیری
 • اجتماعی شدن
 • پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟
 • گونه های اجتماعی شدن
 • تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد
 • اهداف اجتماعی شدن
 • عوامل اجتماعی شدن
 • خانواده
 • روابط همسالان
 • مدارس
 • رسانه های همگانی
 • سایر عوامل اجتماعی شدن
 • باز اجتماعی شدن
 • روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس
 • « فصل دوم »
 • چهارچوب عملی تحقیق
 • موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • هدف جزئی
 • طرح مسئله تحقیق
 • فرضیات
 • جامعه آماری
 • واحد آماری
 • روش نمونه گیری و حجم نمونه
 • روش تحقیق
 • تعاریف و مفاهیم
 • اجتماعی شدن
 • جامعه پذیری
 • خانواده
 • مدرسه
 • معلم
 • شخصیت اجتماعی
 • مسئولیت پذیری
 • پیشینه تحقیق
 • « فصل سوم »
 • توصیف یافته های آماری
 • « فصل چهارم »
 • تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
 • « فصل پنجم »
 • نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • منابع و مأخذ
 • ضمائم
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 100


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پایان نامه مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

چکیده: مواد هوشمند زمینه ای بسیار گسترده از علم بشر می باشد که در دنیای امروزی در زمره یکی از علوم مطرح و کارساز به حساب می آید و میتوان گفت که تکنولوژی این مواد در محدوده مواد با تکنولوژی برتر قرار دارد که به عنوان مثال می توان به نقش کلیدی این مواد در طراحی سنسورها،محرکه ها،دمپرها،ترنسدیوسرها،عملیات کنترل اطلاعات و... اشاره کرد.هر شاخه ای از مواد هوشمند هم اکنون در مرحله ای از پیشرفت و تجاری شدن میباشد.مثلا پیزوالکتریکها،سرامیکهای الکتریکی،پلی مرهای سرامیکی،آلیاژهای حافظه دار همه اینها شاخه های گسترده ای از مواد هوشمند میباشند که در دنیای امروزی از لحاظ اقتصادی جا افتاده شده و بیشتر مهندسین و مردم بسته به نوع کارشان با آنها آشنایی داشته و یا سرو کار دارند. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از شاخه های پرکاربرد مواد هوشمند، صنعت ساخت و تولید میباشد.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول :مواد هوشمند
 • تاریخچه مواد هوشمند
 • تعریف مواد هوشمند
 • ساختار مواد هوشمند
 • موارد کاربردی مواد هوشمند
 • خصوصیات مورد نیاز در مواد هوشمند
 • سازه های هوشمند
 • چشم انداز آینده مواد هوشمند
 • انواع مواد هوشمند
 • نوع اول
 • مواد هوشمند نوع دوم
 • فصل دوم :مواد با حافظه شکلی
 • آلیاژهای حافظه‌دار
 • ساختار آلیاژهای حافظه دار
 • کریستالوگرافی مارتنزیتی
 • خصوصیات کلی استحاله مارتنزیتی
 • رفتار ترمومکانیکی
 • خاصیت ارتجاعی کاذب
 • اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه
 • اثر حافظه دار یک طرفه
 • )اثر حافظه دار دو طرفه
 • کاربرد های آلیاژهای حافظه دار
 • انواع آلیاژهای حافظه دار و خواص مربوط به آنها
 • کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار
 • فصل سوم :پیزوالکتریک
 • تاریخچه و تعریف مواد پیزوالکتریک
 • کاربردهای پیزوالکتریکها
 • فرایند تولید پیزوالکتریک
 • تحلیل و بررسی
 • فصل چهارم پیروالکتریک
 • تعریف پیرو الکتریک
 • رابطه مابین فرو، پیزو و پیروالکتریسیته
 • سنسورهای مادون قرمز
 • آشکار سازهای مادون قرمز پیروالکتریک (PIR)
 • کنترل آلودگی
 • تصویر برداری حرارتی
 • فصل پنجم :پلیمرهای هوشمند
 • معرفی پلیمرها هوشمند
 • تقسیم بندی پلیمرهای هوشمند
 • پلیمرهای فعال الکتریکی (EAP)
 • سیالات مغناطیسی و رئولوژیکی (MRF)
 • سیالات الکتریکی رئولوژیکی (ERF
 • ژل‌های پلیمری هوشمند
 • پلیمرهای با حافظه شکلی
 • پلیمرهایفتوولتایی
 • ER سیالهای:فصل ششم
 • مخلوط های کلوئیدی
 • خاصیت
 • ساختار های هوشمند با سیالER
 • فصل هفتم :کاربردهای مواد هوشمند در پروسه های ساخت
 • کنترل هوشمند ارتعاشات ابزار برشی
 • طراحی ابزار مخصوص برای ماشینکاری دقیق شفت ها بر روی ماشین های CNC معمولی
 • افزایش عمر ابزار با استفاده از یک قطعه گیر هوشمند
 • جلوگیری از شکست ابزار حین ماشینکاری قطعه
 • ساده شدن کار تا حد بسیار زیاد برای اپراتور
 • عملیات ساده و قابل اعتماد
 • پاسخ سریع
 • پیش بینی آینده
 • ابزار هوشمند برای کنترل پروسه سوراخکاری
 • فرو نشاندن ضربات در ماشینکاری با استفاده از خواص ارتعاشی غیر خطی سیال های.ER
 • پرداخت سطوح با کمک سیال های ER
 • پیوست
 • منابع
 • چکیده انگلیسی
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 77


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات تازه و خرد شده

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی انواع سبزی تازه و خرد شده

ظرفیت : 1700 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: 1123 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 123 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1000 میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : سی نفر

دوره بازگشت سرمایه: هجده ماه

چکیده: تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یکسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تامین می‌شد. استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است. تمایل به استفاده از سبزیجات فرآوری و بسته بندی شده نیز در زمره این نیازها قرار می‌گیرد که با ارضای آن استفاده از سبزیجات تازه نیازی به صرف وقت برای شستشو، آماده سازی و ضدعفونی در محل مصرف نخواهد داشت.

با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع سبزیجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراکز خرید بزرگ و سوپر مارکتها ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. چراکه بسته بندی بهداشتی سبزیجات موجب کاهش ضایعات و آلودگی های آن خواهد شد .

ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 22


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات خشک

موضوع طرح : تولید و بسته بندی انواع سبزی خشک شده

ظرفیت : 1200 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : سی و چهار نفر

دوره بازگشت سرمایه: چهارده ماه

چکیده: تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یکسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تامین می‌شد. استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است. با توجه به وجود سبزی در پخت بسیاری از غذاهای ایرانی تمایل به استفاده از سبزیجات فرآوری و بسته بندی شده نیز در زمره این نیازها قرار می‌گیرد که با ارضای آن استفاده از سبزیجات تازه یا سبزیجات خشک مورد مصرف در طبخ غذاها نیازی به صرف وقت برای شستشو، آماده سازی یا خشک کردن و نگهداری و ضدعفونی در محل مصرف نخواهد داشت.

با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع سبزیجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراکز خرید بزرگ و سوپر مارکتها ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. چراکه بسته بندی بهداشتی سبزیجات خشک موجب کاهش ضایعات و آلودگی های آن خواهد شد .

ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 22


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی انواع میوه

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی انواع میوه

ظرفیت : 2200 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : بیست و پنج نفر

دوره بازگشت سرمایه: شانزده ماه

چکیده: بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور و خصوصا محصولات باغی تولیدی ایران علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب و بعضا منحصر بفرد در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی‌های ثانویه یا بروز فساد ناشی از شرایط نامناسب نگهداری و حمل نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و راه را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. با عنایت به تنوع بسیار زیاد میوه های تولیدی کشور بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات باغی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع میوه جات، خصوصا نحوه عرضه میوه در مراکز خرید بزرگ و سوپر مارکتها ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 23


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


آزمایش کد گذاری مقاومت ها به کمک رنگ ها

چکیده: هدف این مقاله اندازه گیری مقدار اهم مقاومت توسط اهم متر دیجیتالی و نیز با استفاده از کدهای رنگی آن ها و مقایسه نتایج اندازه گیری با مقدار تئوری (حقیقی) است. این آزمایش را با راهنمایی های استاد گرامیم خانم ظریفیان انجام دادم ، نتایج آزمایش را میتوانید در مقاله ملاحظه بفرمائید.

فهرست ها:

 • هدف
 • مقاومت الکترونیکی
 • تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
 • تاثیر طول هادی بر مقاونت الکتریکی
 • تغییرات مقاومت به طول سیم
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارسری
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار موازی
 • کاربرد مقاومت های الکتریکی
 • انواع مقاومت ها
 • طبقه بندی مقاومت های از نظر نوع کار
 • نحوه تعیین مقدار مقاومت ها از روی کد رنگی
 • جدول کدگذاری مقاومت های رنگی
 • اجرای آزمایش
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 6


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پایان نامه رشته مدیریت ارزیابی شاخص های سلامت و بهداشت محیط کار در سازمان شهرداری

چکیده: امروزه تامین و ارتقای سلامت در محیطهای مختلف جامعه علاوه بر احتساب یک امتیاز برای دولتها، یک وظیفه مدیریتی محسوب می گردد چرا که در جهان امروز انسان سالم محور توسعه قلمداد شده و سرمایه گذاری در سلامت جوامع موجبات حفظ و اعتلای منابع انسانی را فراهم و افزایش رضایتمندی و بهره وری در سازمانها را به دنبال خواهد داشت.نقش کلیدی نیروی کار در افزایش کمیت و کیفیت تولید بر همگان پر واضح است در واقع نیروی کار سالم محور توسعه پایدار بوده و با تکیه بر نیروی کار سالم و کار آمد است که می توان به اهدافی همچون رشد اقتصادی ، توسعه پایدار ؛ ارتقای سطح رفاه جامعه و ... دست یافت. لذا تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین از اهمیتی فوق العاده برخوردار می باشد. شاید یکی از بحث های مهم در زمینه داشتن نیروی شاغل کارآمد، توجه به سلامت شاغلبن و همچنین رعایت استانداردهای سلامت در محیط های کاری است که این موضوع نیازمند داشتن نیروهای متخصص در عرصه بهداشت حرفه ای است که متاسفانه آنچه را آمار و ارقام اعلام می کنند، وضعیت چندان مطلوبی در این زمینه نداریم. و از طرفی توسعه اقتصادی ،بر پایه سلامت نیروی کار استوار بوده و توسعه اجتماعی نیز نیازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داشتن سلامت جسم و روان و رفاه است بنابراین با توجه به اینکه نارسایی بهداشت و ایمنی موجب خسارات های مالی و جانی می گردد ، این موضوع به تنهایی برای توجیه برنامه های بهسازی و توسعه بهداشت و ایمنی محیط کار دلیل قانع کننده ای است . در تحقیق حاضر جهت ارزیابی شاخص های سلامت محیط کار در شهرداری میاندوآب از مدل کار سالم استفاده می شود که مدل کار سالم با استناد به الزامات و نیازهای استانداردهای جهانی و ملی موجود در زمینه سلامت و بهداشت کار جهت ارزیابی،طرح ریزی شده است که این مدل از دو حوزه و هشت معیار و 16 زیر معیار تشکیل شده است که چهار معیارتحت عنوان توانمند سازها سلامت محیط کارو چهار معیار تحت عنوان نتایج سازماندهی محیط کار سالم بیان گردیده است رویکرد های اصلی سازمان در رابطه با سلامت محیط کاردر حوزه توانمند سازها شکل می گیرند. به عبارتی معیارهای توانمند ساز بررسی می نمایند که سازمان چه کارهایی را در رابطه با ارتقاء سلامت محیط کار ارائه می دهد و در حوزه نتایج،دست آوردهای حاصل از اجرای این رویکرد ها در سازمان بررسی می گردد که بترتیب شامل وضعیت رهبری و وضعیت منابع انسانی و وضعیت برنامه ریزی و وضعیت فرآیندهای اجرایی در این مدل بیان می شود.مدل کار سالم از ادبیات فنی مدل ارائه شده از سوی کیفیت اروپا استفاده می نماید که طی مدل کار سالم ارزیابی محیط کار بصورت زیر بیان می شود ...

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 79


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن

موضوع طرح : بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

ظرفیت : تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی و نایلون 300 تن تولید نایلون و نایلکس و چاپ روی آن 150 تن

مجوز های لازم: اعلامیه تاسیس

دوره بازگشـت سرمایه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )

میزان اشتغالزایی : بیست نفر

چکیده: جمع‌آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می‌تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی و وارد کردن آن در چرخه تولید می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به کار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیکی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،‌تولید سطل های زباله و .... استفاده گردد. مراحل بازیابی ضایعات پلاستیکی بشرح زیر می‌باشد: 1دسته بندی ضایعات : پس از جمع‌آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندی گردند. 2خرد کردن و آسیاب کردن : مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر می‌نماید و بر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای که مصرف می‌شود دارای اندازه ای کمتر از یک اینچ می‌باشد. 3شستشو : ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند ، ذرات سخت را می‌توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز نمود به این منظور می‌توان از پودر کربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود. 4 آب گیری و خشک کردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابر این آب آنها باید گرفته شود و در کوره حرارتی رطوبت زدایی شوند. 5گرانول کردن : برای آماده کردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور کامپاوند کردن با مواد دست اول ،‌ ذرات آسیاب شده تمیز باید به شکل گرانول در آیند. اکسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند که برای PVC یا PET و متفرقه بکار می‌روند. ماشین مورد استفاده جهت کار بر روی ضایعات ثانویه عبارت از سیستم برش سرد می‌باشد .

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 20


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی کلینیک تله مدیسین ناباروری

چکیده: وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور در کشور یک چالش بزرگ اجتماعى و فرهنگى است که سلامت روانى جامعه را به خطر انداخته است. بر اساس آمارهاى موجود امروز از هر هفت ازدواج یک مورد منجر به نابارورى مى شود. بنابراین دولت باید در این زمینه برنامه ریزى دقیق و همه جانبه اى براى درمان ارزان قیمت این گروه از بیماران به عمل آورد. (1)

با توجه به پیشرفت هاى چشمگیر پزشکان و پژوهشگران داخلى، ایران مى تواند به عنوان مرکز اصلى درمان نابارورى منطقه و خاورمیانه بدل شود. در حال حاضر درمان هر دوره نابارورى در کشورهاى پیشرفته دنیا به صورت میانگین ۱۰ تا ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بچه دار شدن با استفاده از این روش هاى درمانى معمولاً ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار هزینه به زوج ها تحمیل مى کند. این در حالى است که معمولاً چنین تولدهایى در مراکز پیشرفته درمانى کشور ما حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد. از آن جا که ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج ها در تمام دنیا با مشکلات نابارورى مواجه هستند، کشور ما مى تواند با بهره مندى از توان علمى و تخصصى درجه اول سالانه میزبان هزاران زوج نابارور خارجى از کشورهاى همسایه و سایر کشورهاى دنیا باشد. (2) متأسفانه با وجود مجهزترین مراکز درمانى و متخصصان برجسته این رشته در کشور به دلیل عدم حمایت سازمان هاى بیمه گر، بسیارى از زوج هاى نابارور به دلیل مشکلات مالى توانایى بچه دار شدن ندارند. حال آن که امروز دنیا آن را یک بیمارى جدى تلقى مى کند. (3)

آمارهاى جهانى از مشکلات نابارورى ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج هاى جوان حکایت مى کند. همین آمارها نیز تصریح مى کند: ۲۰ درصد از علل نابارورى ها مربوط به زنان و مردان و بقیه علل نیز در آنان مشترک است. حال آن که بى علتى شایع ترین موضوع در زمینه نابارورى است. بنابراین امروزه براى درمان مشکل نابارورى، زن و مرد با یکدیگر تحت معالجه و درمان قرار مى گیرند. (2)

فهرست:

 • مقدمه
 • ناباروری و میزان شیوع آ
 • درمانهای ناباروری
 • مراکز ناباروری در ایران
 • معرفی طرح
 • ساختمان و معماری مورد نیاز
 • تجهیزات مورد نیاز
 • پرسنل مورد نیاز
 • تعداد عمل درمانی به تفکیک هر روش درمانی در سال
 • تعرفه های درمانی
 • درآمد سالیانه
 • محاسبه سود و زیان سالیانه
 • تحلیل سود آوری پروژه
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 38


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

موضوع طرح : مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور

دوره بازگشت سرمایه: 13 ماه

اشتغالزایی : 16 نفر

چکیده: نرخ ورود افراد واجب‌التعلیم هر جامعه به مراکز آموزشی از مهم ترین شاخص های توسعه منابع انسانی آن جامعه به شمار می‌رود. اهمیت این مطلب با توجه به افزایش روزافزون جمعیت کشور بیش از پیش آشکار خواهد شد. ضمن اینکه تامین اهداف دراز مدت کشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و جوان بوده و بیش از پانزده میلیون دانش‌آموز فعلی ، آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود. با عنایت به این مطالب علیرغم این که ایجاد امکان تحصیل برای شهروندان مطابق با قانون اساسی ایران بر عهده دولت می‌باشد ، عدم وجود منابع مالی کافی در بخش آموزش و پرورش دولتی موجب بروز افت تحصیلی در میان دانش آموزان و کاهش کیفیت آموزش گشته است با این اوصاف بنظر میرسد ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش و پرورش باعث حفظ کیفیت آموزش و توجه بیشتر به شیوه های نوین آموزشی و وسایل مختلف کمک‌آموزشی خواهد شد. موضوع این طرح، ایجاد مدرسه غیر انتفاعی دارای ده کلاس درس و یک آزمایشگاه و یک سایت کامپیوتری است که ظرفیت پذیرش دویست دانش‌آموز را در سال دارد . اجرای این طرح نه تنها گامی در جهت افزایش سطح کیفی آموزش در کشور بوده بلکه با توجه به نیاز آن به پرسنل تحصیلکرده، زمینه ساز اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود. ضمن اینکه این طرح ( خصوصا در بخش آموزش دختران ) دارای این قابلیت است که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 16


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی پرورش کبک و قرقاول

چکیده: هر چند طی قرون متمادی جمعیت کره زمین مداوماً افزایش یافته است با این حال در اثر پیشرفت علوم سطح رفاه اجتمائی دائما در حال ارتقا است. تلاش برای سلامت جسم ودوام عمر نوعی هدف ناخودآگاه برای فرد فرد آدمیان محسوب می شود که گویا تمامی جنبه های علم نیز در اختیار این هدف قرار دارد در این رابطه توجه به سلامتی و شادابی جزء لاینفک زندگی بوده و تغذیه نقش بنیادین در شکل گیری و دوام این سلامتی دارد. گوشت کبک به دلیل خواص درمانی خود از دیرباز موردعلاقه خانواده های ایرانی بوده و اهتمام به پرورش طیور جدید و از جمله کبک، علاوه بر ارضائ حس تنوع طلبی ، راهکاری برای برقراری زندگی سالم و افزایش ارزش غذای خانواده هاست. استقبال روز افزون مردم از گوشت کبک ، نشان دهنده وجود چند برابر توان تولید در صنعت پویای پرورش کبک می باشد که این نکته افق روشنی را در مسیرتولید این محصول پیش رو می گذارد. پرورش صنعتی کبک : برای پرورش صنعتی کبک اجزای همچون گله مادر سالنهای پرورش کبک گوشتی کشتارگاه، واحد بسته بندی و سرد خانه پیش بینی می شود تا با ورود مواد اولیه به داخل فارم محصول نهایی که همان گوشت کبک می باشد از فارم خارج گردد. در پرورش صنعتی فاز فعال تخمگذاری ۱۶ هفته می باشد پس از طی آن پرنده وارد دوره خاموشی گردیده و تا آغاز سیکل نوری بعد ، در استراحت باقی می ماند، هر چند تخم گذاری پرنده پس از ۱۶ هفته ادامه خواهد یافت اما به دلیل افت تعداد تخم و نیز افت باروری اصطلاحاً تخمگذاری به صفر اقتصادی خواهد رسید و مرحله خاموشی آغاز خواهد شد. با توجه به اینکه در طی دوره خاموشی ، تولید قطع خواهد شد احداث ۲ سالن مادر و برقراری دو گله مادر با تخمگذاری یک در میان در این طرح پیش بینی می گردد.

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 14


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


سیره‌ی اخلاقی حضرت زهرا

این مقاله با استفاده از منابع تاریخی و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای ابتدا به معرفی اجمالی حضرت پرداخته و سپس ویژگی‌های اخلاقی حضرت زهرا از جمله صبر و صداقت، گذشت و فداکاری، سخاوت و ساده زیستی و عفت و حیای حضرت زهرا مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده: در مقاله‌ی پیش رو سیره‌ی اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و هدف از نگارش این مقاله شناساندن ویژگی‌های اخلاقی حضرت زهار به مردم و معرفی ایشان به عنوان بهترین الگو به مردم بوده است. در این مقاله که با استفاده از منابع تاریخی و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای ابتدا به معرفی اجمالی حضرت پرداخته و سپس ویژگی‌های اخلاقی حضرت زهرا از جمله صبر و صداقت، گذشت و فداکاری، سخاوت و ساده زیستی و عفت و حیای حضرت زهرا مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد این مقاله آن است که حضرت زهرا به حق نمونه‌ی بی‌بدیل اخلاق اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی: سیره، حضرت زهرا، معصوم، سیره‌ی اخلاقی.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • گذری کوتاه بر معرفی حضرت زهرا
 • صبر و صداقت
 • صبر بر قضا و قدر الهی
 • صبر مشکلات زندگی
 • صداقت و درستی
 • گذشت و فداکاری
 • ایثار در دعا
 • ایثار در حال
 • سخاوت و ساده زیستی
 • انفاق
 • قناعت
 • جود و سخاوت
 • عفت و حیای حضرت زهرا
 • فاطمه نمونه‌ی عفت و پاکدامنی
 • فاطمه نمونه‌ی حجاب برتر
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 27


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


شیوه ترویج امر به معروف و نهی از منکر

چکیده: امر در لغت فرمودن ، دستور دادن و به معنای شأن و شی و حادثه «معروف» به معنای شناخته شده نامدار ، سرشناس و نیز به معنی نیکی و کار نیک است . امر به معروف از دو کلمه تشکیل شده است برای امر دو معنا است یکی کار خیر و دیگری دستور فرمان است که جمع آن اوامر می باشد . امر به معروف ، در اصطلاح یعنی امر کردن به کارهای نیک که در اسلام معروف شناخته شده مانند نماز و روزه و ... از نظر اصطلاحی «معروف» نام هر کاری است که حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شد و در «منکر» نام هر کاری است که شرع آن را ناپسند است. آیات قرآن درباره دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر زیاد است که دو مسأله مهم تشویق به آن و سرنوشت شوم ترک آن را بیان نموده است . امامان ما خود بهترین مروج آن فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر بوده اند، روایات زیادی را در این خصوص بیان فرمودند . از جمله امام باقر علیه السلام می فرماید: بد قومی هستند ، قومی که در برابر امر به معروف و نهی از منکر عیب می گیرند و آن را بی ارزش می پندارند .

فهرست:

 • مقدمه
 • مفاهیم وکلیات پژوهش حاضر
 • تعریف و تبین موضوع
 • ضرورت و اهداف تحقیق
 • پیشینة تحقیق
 • فرضیه ها و سوالات
 • روش تحقیق
 • مشکلات و موانع تحقیق
 • بخش دوم : واژگان اصلی پژوهش
 • فصل اول : معنای لغوی امر به معروف ونهی از منکر
 • معنای لغوی امر به معروف و نهی از منکر
 • فصل دوم : تعریف اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر
 • تعریف اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر
 • خلاصه
 • بخش سوم
 • فصل اول: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
 • خلاصه
 • فصل دوم : وجوب امر به معروف و نهی از منکر در آیات
 • فصل سوم : ترک امر به معروف و نهی از منکر و عواقب آن در آیات
 • فصل چهارم : آیاتی که امر به معروف و نهی از منکر را صفت لازم مومنین قرار داده است
 • بخش چهارم
 • فصل اول : اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
 • فصل دوم : وجوب امر به معروف و نهی از منکر
 • فصل سوم : هشدار بر ترک کنندگان امر به معروف
 • فصل چهارم : اقسام امر به معروف و نهی از منکر
 • فصل پنجم : توصلی بودن وجوب امر به معروف ونهی از منکر
 • خلاصه
 • فصل ششم: آیا امر به معروف یک وظیفه عقلی است یا تعبدی
 • خلاصه
 • فص لاول : وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر
 • فصل دوم : مراحل امر به معروف و نهی از منکر
 • مراحل امر به معروف و نهی از منکر
 • مرحله دوم : مرحله زبان
 • خلاصه
 • فصل سوم : مراتب امر به معروف و نهی از منکر در روایات
 • خلاصه
 • بخش ششم : فصل اول مذمت ترک امر و نهی دینی و عوامل و آثار آن
 • فصل اول : مذمت ترک امر به معروف و نهی از دینی و عوامل و آثار آن
 • خلاصه
 • نتیجه گیری پژوهش
 • پیشنهادها
 • منابع و مآخذ
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 120


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


کتاب آموزشی تعمیرات و نگهداری سنتوم 3000 Final Maintenance

این کتاب دوره کامل تعمیرات و نگهداری سیستم کنترل گسترده صنعتی سنتوم 3000 (بعنوان مدیریت تجهیزات ابزاردقیق کارخانه) شامل:

 • 1- تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • 2- سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • 3- ماژول های گره ای و ورودی و خروجی
 • 4- تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • 5- تجهیزات جانبی HIS
 • 6- نصب و عیب یابی نرم افزار CS3000
فهرست:
 • A. مقدمه ای در خصوص سیستم کنترل فرایند
 • A1. کنترل فرایند توسط کنترلر ها
 • A2. توابع کنترل فرایند
 • A3. سیستم‌های کنترل فرایند
 • سیستم کنترل آنالوگ
 • سیستم کنترل دیجیتال
 • کنترل دیجیتال DDC-Direct
 • A4. تاریخچه توسعه سیستم کنترل
 • B. مرور کلی سیستم
 • B1. اجزای سیستم پایه DCS
 • B2. مؤلفه های سیستمی سیستم CS3000 R3
 • B2-1. اجزای سخت افزاری
 • B2-2 . اعضای ارتباطی
 • B3. ایستگاه واسط انسانی (HIS)
 • B4. ایستگاه کنترل میدانی
 • B4-1 . سخت افزار FCS
 • B5. شبکه
 • B6 . ظرفیت سیستم
 • B7. پیکربندی سخت افزار
 • B8. تمرین آزمایشگاهی B
 • B8-1. سؤالات
 • B8-2. تمرین
 • C. سخت افزار ایستگاه کنترل میدانی
 • C1 . پیکربندی KFCS
 • C2. توزیع برق دوگانه داخلی برای KFCS
 • C3. پیکربندی PFCD
 • C4 . اتصال کابل‌های گذرگاه به KFCS
 • C4-1 . اتصال کابل‌های V net
 • جایگزینی مجموعه رابط
 • C4-2 . قطع KFCS از V net
 • C4-3 . الصاق فیلترهای مهار کننده (هسته های فریتی )
 • مجموعه فیلتر جدا کننده
 • موقعیت‌ها برای الصاق فیلترهای مهار کننده
 • فرایند الصاق فیلترهای مهار کننده
 • C4-4. گراندینگ V Net
 • توجه
 • جاگذاری واحد گراند برای V net
 • C4-5. اتصال کابل‌های گذرگاه ESB
 • C4-6 . اتصال کابل‌های گذرگاه ER
 • C5 . اتصال کابل گذرگاه PFCD
 • C6. اتصال آداپتور گذرگاه کنترلی
 • C7. کارکردهای هر دستگاه در KFCS
 • C7-1. جعبه تقسیم‌های برق KFCS با کابین
 • جعبه تقسیم برق اصلی KFCS
 • جعبه تقسیم برق FCU برای KFCS
 • جعبه تقسیم‌های گره ای برق برای KFCS
 • C7-2. واحد برق در FCU KFCS
 • C7-3. واحد باطری در FCUدر KFCS
 • C7-4. کارت پردازشگر در FCU
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیمات شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C7-5 . کارت واسط گذرگاه ESB
 • چراغهای وضعیت
 • C7-6. واحد متصل کننده V net
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C7-7. واحد متصل کننده گذرگاه EBS
 • چراغ‌های وضعیت
 • C8 . توابع هر واحد در PFCD
 • C8-1 . جعبه تقسیم برق PFCD
 • C8-2 . واحد منبع تغذیه PFCD
 • C8-3. واحد باطری PFCD
 • مشخصات پشتیبانی گیری باطری
 • C8-4. کارت پردازشگر PFCD
 • چراغ‌های وضعیت
 • تنظیم شماره دامنه و ایستگاه برای KFCS
 • C8-5 . واحد متصل کننده گذرگاه کنترلی
 • چراغ‌های وضعیت
 • کلید ارتباط
 • C9. تمرین آزمایشگاهی C
 • C9-1. سؤالات
 • C9-2. تمرین
 • D. ماژول گره ای و ورودی / خروجی برای FCS
 • D1. گره در معماری FCS
 • D1-1. انواع و پیکربندی‌های واحدهای گره ای
 • D1-2. ماژول منبع تغذیه واحد گره ای
 • پایانه ورودی برق
 • LEDهای وضعیت
 • پایانه های کنترل
 • D1-3. ماژول اصلی واسط گذرگاه ER (EB401)
 • نمایشگر LED
 • D1-4. ماژول پیرو واسط گذرگاه ESB (SB401)
 • نمایشگر LED
 • تنظیم آدرس گره
 • D1-5. ماژول پیرو واسط گذرگاه ER (EB501)
 • نمایشگر LED
 • کلیدهای DIP تنظیم آدرس گذرگاه IP
 • تنظیم شماره گره
 • D . ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • ِD2-1 . انواع ماژول‌های ورودی / خروجی ( برای FIO)
 • D2-2 . محدودیت‌ها و پیشگیری‌های نصب برای FIO
 • محدودیت‌های نصب برای واحدهای گره ای
 • نصب ماژول‌های ورودی / خروجی دوگانه – اضافی
 • محدودیت‌های نصب برای ALR111 ، ALR121 و ALE111
 • محدودیت‌های نصب برای ALF111
 • حفاظت از شکاف‌های خالی
 • محدودیت‌های نصب تحت شرایط دمایی محیطی عملیات
 • دمای محیطی و محدودیت‌های عملیاتی گره های متحرک
 • تذکر هنگامی که EB401 در حالت پیکربندی تکی است
 • محدودیت‌ها در نصب AAT141 ( ورودی ترموکوپل )
 • موقعیت نصبی AAT141 در کابین ( صرفا در صورت وجود گره)
 • موقعیت نصبی AAT141 در کابین (در صورتی که تجهیزات تولید کننده گرما وجود داشته باشند )
 • محدودیت‌ها در نصب AAT145(ورودی ترموکوپل ) و برد پایانه AET4D
 • D3. محفظه (Nest) ماژول I/O برای PFCD
 • D3-1 . انواع محفظه های ماژول I/O برای PFCD
 • D3-2 . محدودیت‌های نصبی برای محفظه های PFCD
 • محدودیت‌های نصب هنگام بکار گیری ورودی ترموکوپل
 • D4 . ماژول‌های ورودی و خروجی برای PFCD
 • D5 . تمرین آزمایشگاهی D
 • D5-1 . سؤالات
 • D5-2 . تمرین
 • E . تعمیرات ایستگاه کنترل میدانی
 • E1 . اقدامات پیشگیری برای الکتریسیته ساکن
 • E2 . تعمیرات روزانه
 • E2-1 . بازرسی با بکارگیری پنجره نمایش وضعیت FCS
 • E2-2 . کنترل چراغ‌های نشانگر وضعیت
 • E3 . تعویض کارت‌ها یا دستگاه‌ها در KFCS
 • احتیاط :
 • E3-1 . تعویض یک کارت منبع تغذیه در KFCS
 • برای خارج کردن
 • برای نصب
 • E3-2 . تعویض یک کارت پردازشگر /واسط گذرگاه ESB در KFCS
 • تعویض طی عملیات
 • برای خارج کردن :
 • برای نصب :
 • E3-3. قطعات تعویض اجباری در KFCS
 • E3-4 . تعویض فیلتر هوا در KFCS
 • E3-5. تعویض یک دستگاه فن در KFCS
 • برای تعویض :
 • تعویض فن در یک دستگاه فن KFCS
 • E3-6. تعویض بسته باطری در KFCS
 • توجه
 • برای تعویض
 • مهم
 • E4. تعویض قطعات PFCD
 • E4-1 . فرایند تعویض منبع تغذیه
 • هشدار
 • خارج کردن
 • نصب
 • E4-2. فرایند تعویض کارت پردازشگر
 • خارج کردن
 • نصب
 • H4-3 . فرایند تعویض واحد باطری
 • خارج کردن
 • نصب
 • مهم
 • E4-4 . قطعات تعویضی دوره ای PFCD
 • E5 . تمرین آزمایشگاهی E
 • E5-1 . سؤالات
 • E5-2 . تمرین
 • F . تجهیزات جانبی HIS
 • F1 . صفحه کلید عملیاتی
 • F1-1 . اتصالات کابل صفحه کلید عملیاتی
 • F1-2 . قطعات تعویضی دوره ای برای صفحه کلید
 • F2. کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-1. صفحه جلوی کارت واسط گذرگاه کنترلی
 • F2-2 . نصب کارت واسط گذرگاه کنترلی در یک PC
 • فرایند نصب
 • F2-3 . اتصال کابل‌های گذرگاه کنترلی
 • F2-4 . تنظیم آدرس ایستگاه گذرگاه کنترلی
 • F2-5 . الصاق برچسب آدرس ایستگاه گذرگاه
 • F3. تمرین آزمایشگاهی F
 • F3-1 . سؤالات
 • F3-2 . تمرین
 • G . نصب نرم افزار CS3000
 • G1 . فرایند کلی نصب
 • G2 . آیتم‌های نصب ویندوز
 • G2-1 . نام کامپیوتر ( نام ایستگاه )
 • G2-2 . آدرس IP
 • G2-3 . علامت زیر شبکه
 • G2-4 . رمز عبور مدیر
 • G2-5 . حساب‌های کاربری و رمزهای عبور CS3000
 • G3 . فرایند نصب ویندوز
 • G3-1 . تبدیل قالب FAT به قالب NTFS
 • G3-2 . اندازه فایل صفحه بندی حافظه مجازی
 • G3-3 . نصب چاپگر ( کنترل پانل )
 • G3-4 . تنظیم شبکه
 • G4. نصب نرم افزار سیستم
 • G4-1. گام اول : پیکربندی پیش از نصب
 • G4-2. گام دوم : نصب نرم افزار
 • G4-3. گام سوم : نصب سند الکترونیکی
 • G4-4گام چهارم : نصب مایکروسافت اکسل
 • G4-5 . گام پنجم : بکارگیری تابع OPC از طریق شبکه
 • G4-6. گام ششم : آغاز خودکار تابع عملیاتی و پایشی
 • G4-7 . تنظیم ورود خودکار به CS3000
 • G4-8 . گام هشتم : تغییر محیط میز کار
 • G4-9. گام نهم : بکارگیری صفحه کلید عملیاتی
 • G4-10 . گام دهم : راه اندازی یک PC نصبی بدون سازندگان سیستم
 • G5. پیکربندی ویندوز پس از نصب سیستم CS3000
 • G5-1 . حساب کاربر
 • G5-2 . تنظیم فونت
 • G5-3. تنظیم خصوصیات پانل ویندوز
 • G6. تهیه نسخه پشتیبان
 • G6-1 . تهیه نسخه پشتیبان از پوشه پروژه
 • G6-2. ایجاد دیسک‌های تعمیر ویندوز
 • G7. عیب یابی
 • G7-1 . مشکلات هنگام نصب درایور گذرگاه کنترلی
 • G7-2. خرابی تجهیز
 • G7-3 . خرابی ارتباط اترنت
 • G7-4. عملیات بی ثبات PC
 • G7-5. ترتیب نامتناقض پیجرها هنگام چاپ خود سندهای ردیف شده
 • G8. تمرین آزمایشگاهی G
 • G8-1 . سؤالات
 • G8-2. تمرین
 • H. یادداشت‌ها
...

رمز فایل : centum

فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 130


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس انتخاب واحد دانشگاه

پروژه ی دانشجویی: برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید که عملیات انتخاب واحد دانشگاه را انجام دهد. ( با استفاده از کلاس و فایل ) امکانات برنامه:

1. ثبت نام دانشجو

2. حذف دانشجو

3. جستجوی دانشجو

4. نمایش لیست همه ی دانشجویان

5. اضافه کردن درس

6. حذف درس

7. جستجوی درس

8. نمایش لیست همه ی دروس

9. انجام انتخاب واحد

10. حذف انتخاب واحد

11. نمایش لیست دانشجویان یک درس

12. نمایش لیست دروس یک دانشجو

13. ذخیره ی اطلاعات در فایل

14. برنامه نویسی شی گرا با استفاده از کلاس

15. تاثیر دهی معدل ترم بر روی تعداد واحد هایی که دانشجو می تواند انتخاب کند.

16. فیلتر گذاری بر روی ظرفیت مجاز هر کلاس دارای بیش از 1000 خط کد برنامه نویسی

دارای پشتیبانی آنلاین

...

فرمت فایل: CPP


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع میزان تاثیر صنعت قالی بافی در توسعه اقتصادی روستا

چکیده: برقراری ارتباط بین توسعه روستایی وکار در جامعه ایرانی اهمیت بسیاری دارد ایجاد ارتباط بین توسعه روستایی و صنعت قالی می تواند راه گشا باشد از آن جا که ایران در صنعت قالی بافی در جهان دارای شهرت است وایران را مهد قالی بافی می دانند این صنعت در تقویت اقتصاد خانوار روستایی وتوسعه روستایی و افزایش اشتغال موثر باشد در تحقیق حاضر از طریق مطالعه موردی بخش باروق با روش نمونه گیری سعی در نشان دادن تاثیر این صنعت در توسعه روستا دارد دراین تحقیق به مسائل ومشکلات فرش توصیفی در باره ابزار دار قالی و نقوش 19 گانه قالی به صورت مختصر اشاره شده است در این تحقیق از روش پیمایش میدانی و ابزار پرسشنامه ای استفاده شده است

فهرست:

 • چکیده
 • تقدیر وتشکر
 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • سوالات پژوهشی
 • فرضیات
 • متولوژی وروش شناسی تحقیق
 • فصل دوم
 • پیشینه تحقیق
 • مبانی نظری تحقیق
 • وسایل وابزار کار قالی
 • اندازه استاندار فرش
 • مسائل ومشکلات قالی
 • فصل سوم
 • موقعیت طبیعی استان
 • بررسی موقعیت طبیعی شهرستان
 • وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی شهرستان
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع
 • پیوست
 • پرسشنامه
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 57


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


دانلود جزوه آموزش avr به زبان ساده (محاوره ای) و جزوه آموزشی AVR از ابتدا تا انتها

این جزوه شامل دو جزوه جداگانه در زمینه آموزش AVR می باشد. یکی آموزش AVR به صورت کامل و دیگری آموزش AVR به زبان محاوره ای و آسان.

در این جزوه به آموزش و نحوه برنامه نویسی پرداخته شده است و کامل هست و تمام دستورات (اکثریت قریب)در آن آورده شده است.

چکیده آموزش محاوره ای: سلام. برای اونایی که تا حالا با میکرو کار نکردن کمی مشکله که بعضی از مفاهیم رو یاد بگیرن برای همین من آشنایی مقدماتی به AVR به زبان ساده درآوردم. راستش دیگه از این ساده تر به ذهنم نرسید. دوستانی که تمایل به یادگیری AVR دارن باید بدونن که باید با مبانی دیجیتال آشنایی داشته باشند حداقل اینکه با گیت های منطقی آشنایی داشته باشن برای آشنایی با دیجیتال کتاب مبانی دیجیتال هنرستان یا کتاب طراحی دیجیتال نوشته موریس مانو خوبه. ...

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) و PDF
تعداد صفحات: 420


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی گوشت ماهی

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی

ظرفیت : 1800 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : چهل و نه نفر

دوره بازگشت سرمایه: شانزده ماه

چکیده: آلودگی و فساد مواد پروتئینی حیوانی و فراورده های دامی موجب افت قابل توجه ارزش غذایی و نهایتا خروج مواد باارزش غذایی ازچرخه مصرف می‌گردد. از دیگر سو استفاده از گوشت ماهی و سایر آبزیان به عنوان یک منبع غذایی مهم و با ارزش می‌تواند در تامین سلامت جامعه نقش بسزایی ایفا نماید چرا که چربی موجود در گوشت ماهی دارای کلسترول غیر مضر می‌باشد. لکن گوشت ماهی ماده غذایی بسیار حساس و سریع الفسادی است که حفظ کیفیت آن از مرحله صید تا مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا صنایع مربوط به فرآوری و نگهداری این محصول می‌توانند در ارتقای کیفیت و در نتیجه ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از این فرآورده مهم مؤثر باشند ، با عنایت به این موارد فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی به ظرفیت یکهزار و هشتصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح می‌باشد. انجام این امر به صورت دریافت اجرت برای بسته بندی گوشت ماهی از صاحبان کالا بوده و طی آن افت وزنی حدود سی و پنج درصدی ناشی از فرایند فرآوری و خروج امعا و احشا محاسبه می‌گردد و ضایعات ماهی که در تهیه پودر ماهی به کار می‌رود نیز به صاحبان کالا عودت می‌گردد.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 22


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول

موضوع طرح : بسته بندی مواد غذایی ( پودر و گرانول )

ظرفیت : 2075 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : هجده نفر

دوره بازگشت سرمایه: سیزده ماه

چکیده: بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی‌های ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، حبوبات و سایر محصولات غذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 18


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی پودری

موضوع طرح : بسته بندی مواد غذایی ( پودری )

ظرفیت : 1200 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : شانزده نفر

دوره بازگشت سرمایه: چهارده ماه

چکیده: بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی‌های ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، و سایر محصولات غذایی پودر شده ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 18


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی بسته بندی خشکبار

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی خشکبار (‌آجیل) به ظرفیت 1000 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

میزان اشتغالزایی : پانزده نفر

دوره بازگشت سرمایه: یازده ماه

چکیده: بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور و خصوصا خشکبار تولیدی ایران علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی‌های ثانویه نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و راه را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع خشکبار و آجیل ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص‌تر می‌شود. ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 18


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


استفاده از انرژی زمین گرمایی در هیت پمپ ها Geothermal Heat Pump

در این مقاله 24 صفحه ای انرژی زمین گرمایی ،استفاده آن در هیت پمپ ها و تهویه مطبوع به تفضیل توضیح داده است.

از جمله مواردی که در این مقاله بررسی شده می توان موارد ذیل را نام برد: انرژی زمین گرمایی و کاردبردهای آن، انواع هیت پمپ ها از نظر سیکل کاری و از نظر منبع حرارتی ،هیت پمپ های جئوترمال وانواع آنها ،راندمان GHP ها،و فواید زیست محیطی این سیستم ها

چکیده: امروزه با توجه به بحران انرژی و رو به پایان بودن سوخت فسیلی و کاهش از استفاده از انرژی هسته ای به دلیل مشکلات امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مبنای برنامه ریزی‌های بلند مدت قرار گرفته است. از سوی دیگر با افزایش بحران آلاینده‌های ناشی از سوختهای فسیلی ، توجه به فاکتورهای زیست محیطی توسط ارگانها و نهادهای بین المللی و نیز توجه برنامه ریزان به استفاده از انرژی تجدیدپذیر موجب گردیده تا امروزه به این مباحث با جدیت بیشتری پرداخته شود . انرژی زمین گرمایی نیز یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر میباشد . اصطلاح زمین گرمایی ترجمه واژه Geothermal است که ریشه یونانی داشته و از کلمات Geo به معنای زمین و Therme به معنی حرارت تشکیل شده است. انرژی زمین گرمایی، انرژی موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی یا زوال ایزوتوپ های اورانیوم رادیو اکتیویته،توریم و پتاسیم در طی سالیان درازدرعمق زمین نشات گرفته است که عمدتا در نواحی زلزله خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده است . انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژیهای تجدید پذیر محدود به فصل ، زمان وشرایط خاصی نبوده بدون وقفه قابل بهره برداری می باشد. همچنین قیمت تمام شده برق در نیروگاههای زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاههای متعارف( فسیلی ) قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر انرژیهای نو به مراتب ارزانتر است. کاربرد های انرژی زمین گرمایی در حالت کلی به دو گروه کاربردهای مستقیم و کاربرد های غیر مستقیم تقسیم بندی می شود .

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 24


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


شبیه سازی شبکه های کامپیوتری یک شرکت با پکت تریسر

شبیه سازی شبکه یک شرکت که شامل بخش فروش. خرید.دفتر مرکزی شبیه سازی شده با پکت تریسر می باشد خود شرکت یک ساختمان سه طبقه می باشد که vlan نیز در آن طراحی شده است دارای یک سرور داخلی می باشد سایت داخلی را ساپورت می کتد و یک isp که اینترنت شرکت را تامین می کند همچنین در قسمت فروش access point نیز طراحی شده است که شمل فایل پروژه که با نرم افزار پکت تریسر باز شود همپنین داکیونت های پروژه نیز وجود دارد که کامل در ان توضیح داده شده است.

چکیده: Asp.net 2 محصول شرکت مایکروسافت یکی پرطرفدارترین محصولات این شرکت برای طراحی صفحات وب به شمار می رود در این پروژه نیز مرحله به مرحله از مهندسی پروژه تا ایجاد بانک و کدنویسی به زبان سی شارپ بیان شده است برای بانک اطلاعاتی این پروژه ازsql و برای قالب بندی صفحات از css و html برای تم های روی صفحات از زبان برنامه نویسی جاوا استفاده شده است و در این سایت چون بیشترو اساس کار با کاربرهای وارد شده و مدیریت سایت می باشد از MemberShip و RoleManager که سیستم امنیتی تحت وب دات نت ( Asp.net ) دربردارنده یک مجموعه تمام عیار برای کار با یوزرهای یک سایت می باشد استفاده شده که کار کدنویسی را بیشتر آسانتر نموده است.

...

فهرست:

 • مقدمه
 • فصل اول
 • اجزای مسیریاب
 • پورت کنسول
 • پورتهای توسعۀ WAN
 • حافظهFlash
 • پردازنده
 • IOS
 • حافظهRAM
 • حافظه ( NVRAM ) NonVolatile RAM
 • حافظه ROM
 • Interfaces
 • اتصال به دستگاه های سیسکو
 • فصل دوم
 • شمای شبکه
 • بررسی شمای فیزیکی شبکه شرکت
 • شمای منطقیشبکه شرکت
 • فصل سوم
 • پیکربندی سوییچ
 • شمای ساختمان سه طبقه
 • پیکربندی سوییچ Switch_Center
 • تنظیمات ارتباط از راه دور
 • آشنایی با VLAN
 • پیاده سازی VLAN
 • تنظیمات Switch_Center
 • تنظیمات Swicth_Center
 • فصل چهارم
 • مسیریاب
 • تنظیم IP بر روی مسیر یاب
 • پروتکلهای مسیریابی
 • الگوریتمهای مسیریابی
 • انواع الگوریتمهای مسیریابی
 • پروتکل RIP
 • پروتکل RIP
 • پیکر بندی RIP
 • فصل پنجم
 • اینترنت
 • NAT
 • Dynamic NATبه صورتOverload NAT
 • پیکربندی Mail برای شبکه داخلی
 • Access point
 • Access List
 • ISP
 • DNS
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش + PKT تعداد صفحات: 40


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی احداث کارخانه تولید فیلترسوخت خودرو

چکیده: بحران انرژی و میزان هدر رفتن آن در فضای داخلی خانه ها و اداره جات وکارخانه ها از چالشهای پیش روی کشور عزیزمان می باشد و چندی است که اقدامات همگانی و قابل ذکری در این زمینه انجام گرفته است که باعث کاهش میزان مصرف انرژی گردیده است. با توجه به مسائلی که مطرح شد بر آن شدیم تا در رساله پیش رو به یکی از زمینه های کاهش میزان مصرف انرژی وبهینه سازی فیلترسوخت خودرو که قطعه فوق وارداتی می باشدبپردازیم. تولید فیلترسوخت روشی مناسب ، مطمئن و از لحاظ هزینه به صرفه می باشد. با توجه به مسائلی که مطرح گردید تضمین کافی برای این که از یک بازار مصرف داخلی گسترده و حتی خارجی برای محصول خود بر خوردار باشیم را داریم.

فهرست :

 • مقدمه
 • عنوان و محل طرح پروژ
 • ساختار داخلی فیلترسوخت
 • فرآیند تولید فیلتر سوخت
 • وسایل حمل ونقل داخلی و خارجی
 • زمین و محوطه ساز
 • ساختمان سازی
 • تاسیسات و انرژی
 • مواد اولیه و بسته بند
 • برآورد هزینه تعمیرات و نگهدار
 • دستمزد غیرمستقیم
 • هزینه های سرمای
 • سرمایه در گردش
 • نحوه سرمایه گذاری
 • هزینه های تولید سالیان
 • قیمت تمام شده محصول
 • مبانی ومحاسبات فروش
 • نمودار نقطعه سربه سر
 • نمای کارخانه و خط تولید
 • نحوه اداره طرح وبرنامه زمانبندی
 • جدول زمانبندی
 • چارت سازمانی
 • بازاریاب
 • نتیجه گیری
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 28


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


طرح توجیهی تولید بتون

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید بتون با ظرفیت60 متر مکعب در ساعت

یکی از مهمترین نیاز بشر داشتن سر پناه ومکان مناسب جهت زندگی ،کسب وکار وامرار و معاش می باشد. سازه های بتونی امروزه بیشترین وبهترین نقش را در این زمینه ا یفا می نمایندو کمتر ساختمانی یافت می شود که از این امر مستثنا باشد . صنایع ،ادارات ، ساختمانهای تجاری ،پلها وموارد بسیار از این قبیل از سازه های بتونی می باشند که بشر امروزی به شدت به آنها وابسته است. آنچه مهم است در ساخت هر یک از این سازه ها از بتون خاص با عیار متفاوت استفاده می شود تا بتواند نیروهای ناشی از وزن ،تنش ها ،فشار های ناگهانی ،زلزله وغیره را تحمل نماید تا امنیت ،آسایش ورفاه را برای بشر فراهم سازد.

فهرست:

 • معرفی محصول
 • خلاصه ی مدیریتی شرکت
 • تحلیل فضای کلان اقتصادی مرتبط با طرح
 • قابلیت های موجود برای ورود به صنعت
 • شدت رقابت در برنامه کسب و کار
 • امکان وجود کالاها یا خدمات جانشین
 • شرح کسب و کار
 • چشم انداز یا دورنمایی از طرح یا شرکت
 • بهترین محل برای تاسیس شرکت یا راه اندازی طرح
 • مساحت پیش بینی شده برای هر یک از بخش های مورد نظر
 • برنامه تولید – طرح و توسعه
 • ملاحظات زیست محیطی
 • مقررات کنترل کیفیت محصول
 • برنامه بازار و بازاریابی
 • شرح وظایف کارکنان
 • چارت سازمانی برنامه کسب و کار
 • بخش مالی
 • تاسیسات
 • دستگاه ، ابزارآلات وتجهیزات
 • وسایل نقلیه
 • برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 15


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


کسب درآمد
کا دی آپلود