آمار آب زمزم - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

آب زمزم

تحقیقات یک دانشمند ژاپنى نشان مى‌دهد،هزار قطره آب معمولى با اضافه شدن یک قطره از آب زمزم، خواص زمزم را پیدا مى کند. نتایج تحقیقات با استفاده از فناورى نانو نشان مى دهد آب زمزم در مکه مکرمه، آب معمولى نیست بلکه از خواصى برخوردار است که در هیچ یک از آبهاى جهان پیدا نمى شود. شبکه تلویزیونى العالم به نقل از پایگاه اینترنتى باب، با اعلام این مطلب توضیح داد: نتایج تحقیقات نانو تکنولوژى یک دانشمند ژاپنى نشان میدهد اگر یک قطره از آب زمزم به هزار قطره آب معمولى افزوده شود، آن هزار قطره آب معمولى، خواص آب زمزم را پیدا مى کنند.

دکتر ماسارو ایموتو از محققان ژاپنى افزوده است در تحقیقات و مطالعات علمى خود بر آب زمزم با استفاده از فناورى نانو نتوانسته است هیچ یک ازخواص آب زمزم را تغییر دهد. دکتر ایموتو گفته است آب زمزم منحصر به فرد و از آب هاى دیگر متمایزاست و ساختار بلورى آب زمزم با همه آب هاى جهان متفاوت است.
این محقق ژاپنى اظهار داشته است همه مطالعات و تحقیقات در آزمایشگاه ها نتوانست هیچ یک از خواص این آب را تغییر دهد و ما تاکنون نتوانسته ایم علت آن را تشخیص بدهیم. وى در پایان گفته است آب زمزم یک آب معمولى نیست. گفتنى است دکتر ایموتو بنیانگذار نظریه تبلور ذرات آب است
منبع:tabesh
کسب درآمد
کا دی آپلود