آمار روش طبیعى براى انتخاب جنسیت فرزند از زبان دکتر مهراکتابى - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

روش طبیعى براى انتخاب جنسیت فرزند از زبان دکتر مهراکتابى

روش طبیعى براى انتخاب جنسیت فرزند از زبان دکتر مهراکتابى
روزنامه ایران
گزارش: فاطمه تقى زاده
اضطراب تمام وجودش را فراگرفته بود. عرق سردى بر پیکر بى ح
روزنامه ایران
گزارش: فاطمه تقى زاده
اضطراب تمام وجودش را فراگرفته بود. عرق سردى بر پیکر بى حالش نشسته بود.
چشمانش سیاهى مى رفت و هواى مطب سونوگرافى برایش از دفعات پیش سنگین تر مى نمود. در یک لحظه کوتاه زندگى مشترک خود را از نظر گذراند. زندگى که با تمام فرازو نشیبش برایش زیبا بود؛ زیبا به خاطر داشتن سه دختر سالم و دوست داشتنى، ولى وقتى به این فکرمى کرد که همسرش پسرمى خواهد، به این فکرمى کرد که آنها قرار بوده فقط دو فرزند بیاورند و هنگامى که سرزنش هاى خانواده همسرش، دوستان و آشنایان را از ذهن خود مى گذراند، دنیا بر سرش خراب مى شد. خدایا نتیجه سونوگرافى چه خواهدبود؟! آیا فرزند چهارم نیز دختر خواهدبود؟!!...
مهمترین سرمایه هرکشور جمعیت آن است. هرعضوى از جامعه نقش خاصى را برعهده دارد. براى ایفاى این نقش ها تأمین نیازهاى افراد ضرورى است. بدین معنى که افراد جمعیت همانگونه که تولید وخلاقیت در سطح جامعه دارند خود عامل مصرف نیز مى باشند.
در هر سال قریب به ۹۰میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده مى شود. افزایش جمعیت در ایران نیز از روند مشابهى پیروى مى کند. هم اکنون ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است و این مسأله لزوم کنترل زاد و ولد و کاهش بارجمعیت را مهمتر از قبل مى کند. باتوجه به اینکه محدودکردن بارورى بهترین وسیله براى کندکردن رشد جمعیت است اما علایق و دوست داشتن والدین به داشتن حداقل دو فرزند از هردوجنس درکشور و فرهنگ ما مسأله را کمى مشکل کرده است.
مطالعات نشان مى دهد ۱۵ درصد از کودکان ایرانى به دلیل علاقه پدر و مادر به «پسر» یا «دختر» دار شدن پابه جهان گذاشته اند.
درحال حاضر در ایران در روستاها نسبت پسر به دختر ۱۰۰ به ۱۰۸ و در شهرها ۱۰۰ به ۱۰۵ است. آمارهاى فوق نشان دهنده آن است که خانواده هاى ایرانى مى بایست درجهت تعیین جنسیت فرزندان خود گام هاى مؤثرترى بردارند تا تنظیم خانواده به معنى واقعى آن محقق شود.
روش طبیعى انتخاب جنسیت فرزند:
«دکتر مهراکتابى» روش هایى را پیشنهاد مى کند که خانواده ها با این روشهاى خانگى به احتمال ۸۰ درصد به فرزند دلخواه خود خواهندرسید.
این جراح و متخصص زنان و زایمان در این باره رژیم غذایى، شست وشوى واژن و زمان تخمک گذارى را مورد توجه قرارمى دهد.
او مهمترین عامل را زمان تخمک گذارى ذکرمى کند و مى گوید: زن براى اینکه بتواند زمان تخمک گذارى خود را بطور دقیق تعیین کند باید هرروز دماى بدن خود را اندازه گیرى و یادداشت کند. تا روزى که دماى بدن او ۰‎/۵ تا یک درجه افزایش پیداکند. آن روز، روز تخمک گذارى اوست. درصورتى که لقاح تا ۴۸ ساعت قبل از تخمک گذارى انجام شود ۸۰ درصد احتمال دارد که فرزند دختر شود و در صورتى که این اتفاق درست همزمان با تخمک گذارى انجام گیرد ۸۰ درصد احتمال پسردارشدن وجوددارد.
دکتر کتابى مى افزاید: دختردارشدن مستلزم استفاده از غذاهاى حاوى کلسیم و منیزیم است و پسردارشدن هم منوط به خوردن موادى است که میزان سدیم و پتاسیم بیشترى دارد.
در روش طبیعى انتخاب جنسیت اگر در دو تا سه ماه پیش ازتصمیم به باردارى (به خصوص ماه آخر) از شیر، فرآورده هاى لبنى، ماهى، کلم، کدو، خاویار، بادام، جوانه گندم، فلفل سبز و کاکائو استفاده شود احتمال دختردار شدن زیادمى شود و اگر غذاهاى شور، موز، خرما، هویج، سیب زمینى، جگر، گوشت و تخم مرغ مورداستفاده قرارگیرد احتمال پسردارشدن بالامى رود.
این متخصص زنان و زایمان به روش دیگرى نیز اشاره مى کند. به طورى که اگر قبل از لقاح درون واژن با محلولى از سرکه سفید رقیق شده شست وشو داده شود فرزند احتمالى دختر است و اگر این کار با محلول رقیق شده جوش شیرین همراه باشد احتمال تشکیل جنین پسر زیاد مى شود زیرا که باعث تغییر PH محیط مى شود.
همچنین تحقیقات نشان مى دهد که رژیم غذایى چرب همراه با مواد قندى کمتر نیز احتمال پسردارشدن را زیاد مى کند.
گفتنى است که نژاد سیاه، بچه دار شدن در سن بالاى ۳۰سالگى، تفاوت سنى زیاد بین زن و مرد، آب و هواى گرم، استرس، آلوده کننده هاى محیطى و مصرف سیگار احتمال دختردار شدن را بیشتر مى کند.
روش مصنوعى (آزمایشگاهى) تعیین جنسیت فرزند
درحال حاضر ۶۵ مرکز در دنیا روى انتخاب جنسین جنین کارمى کنند با این حال متخصصین علم ژنتیک روشهاى آزمایشگاهى مانند PGD را فقط براى زوجهایى که داراى مشکلات ژنتیکى هستند پیشنهاد مى کنند ولیکن ازسویى در چین که کشورى تک فرزندى است دیده مى شود که احتمال دارد درسالهاى آتى تعداد پسران بیشتر از دختران باشد و این تعادل جمعیت را به هم خواهدزد. از این رو این از آن دسته سؤالاتى است که بشر تا چه حد مى تواند با دستکارى در روند تولیدمثل در نظام طبیعت دخالت کند؟

کسب درآمد
کا دی آپلود